2014. június 10., kedd

Kegye(le)tlenség 2.0 Megnyugvás./……megvívva sok csatát az élet harcmezején, elpihen a harcos tudva, hogy mindent megtett melyre erejéből futotta. Megfáradt arcán szelíd mosollyal elégedetten hátára dőlt, átadva testét a földnek melyből vétetett, belesimult az öröklétbe…. körülötte a nyári éj csendje neszezett, csillagok takarták be mélykék bársonyukkal…Tökéletes, gondolta. Tökéletes pillanat! Szemeit lehunyta átadva magát a lebegésnek elindult a folyó túlpartjára. Már semmi nem fájt, béke töltötte el, ahogy visszanézett egy alakot látott csupán feküdni hol az imént még ő feküdt. Egy alakot kinek ajkán mosoly játszott, arcán lecsorgó utolsó hideg könnycseppben egy másik alak derengett. Egy sziluettet látott tükröződni, alig kivehető homályos figurát. Egy alakot, ki egy fekvő alakot figyel... Egy fényben játszó ködös jelenést. Önmagát!......../

                                                      NYUGODJANAK BÉKÉBEN..
                                                                                 

Napokkal ezelőtt közzétettem egy sokakat sokkoló, megdöbbentő írást, fotókkal is illusztrálva egy áldatlan helyzetet.  Ezen írásom szinte a közlése után életre kelt.
Amint azt a bejegyzésben is feltételeztem, sőt biztos voltam benne, hogy a helyi városvezetésnek fogalma sem volt, hogy milyen állapotok uralkodnak a fotókon és az írásban szereplő helyen. Még azon a délutánon (vasárnap) bejárták a területet amelyen döbbenten látták, hogy az írásomban cseppet sem túlozva közöltem a jelent.
Azt utólagosan magam is megtudtam mi vezetett ehhez az egyébként áldatlan állapot kialakulásához. A helyszínen évekkel ezelőtt magánerőből a terület tulajdonosa régészeti feltárást kezdeményezett a kompetens szakhatóságokkal és szakértői intézetekkel karöltve. Majd a feltárás lefolytatása után egy emlékhely kialakításába fogtak amelyben a szándékok szerint az összes maradványt újratemetve megadják a végtisztességet az őseinknek. Az emlékmű építése számomra ismeretlen okból megrekedt. A régészeti feltárást követően a maradványokat az előírtaknak megfelelően gondosan elfedték, hogy a munkák folytatásáig ne legyenek kitéve az elemeknek és esetleges kíváncsi szemeknek. Ez követően a helyszínt természetes sánccal vették körbe. Vagyis nem hibáztak a szakemberek. Amit viszont sajnos kihagytak a számításból, hogy lesznek olyanok akiknek semmi nem szent, a természetes akadály nem akadály lesz, hanem kihívás. Az elsáncolt temető pedig nem kegyhely, hanem játszótér. Jóérzésű ember nem számított arra, hogy egyesek képesek lesznek az elfedett csontokat vandál módon felszínre hozni, mindezt afféle jó viccnek tartva…. Nekik ajánlom ezt kis függeléket figyelmükbe… 

Btk181. § Aki halottat vagy emlékét a 179. vagy a 180. § ban meghatározott módon meggyalázza, vétséget követ el, és az ott meghatározott büntetéssel büntetendő

Ami számomra megnyugtató egyben nagyon szimpatikus, az a Városvezetés hozzáállása az ügyhöz. Köszönöm sokak nevében a gyors reagálást részükről.

Külön szeretném ezt megköszönni Kőszegi Zoltán polgármester úrnak és Feldman László úrnak!

Ahogy említettem nem csupán magam részéről  köszönöm meg, hanem sokak nevében is akik szintén értesültek erről a sajnálatos esetről és bíztak a gyors megoldásban. Jómagam az illetékeseknek felajánlottam a segítségemet, ha a szükség úgy kívánja kezem munkáját is egy lapátnyél végén, mert hiszem, hogy ez a legkevesebb amit az Őseink emlékére és a jövő emlékezetére megtehetünk.

1 megjegyzés:

 Elkészült egy újabb "Hogyan készült" videó, amelyben látható, hogy miként készítettem el "Ádám és Éva - A Paradicsom elvesz...